ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Μεταφράσεις νομικών κειμένων

Διερμηνείες

 

Μεταφράσεις νομικών κειμένων

 

Η διττή ειδίκευση, που περιλαμβάνει σπουδές ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (FU) και βασικές σπουδές επιστημών του δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί εχέγγυο γνώσεων και υπευθυνότητας. Οι επίσημες μεταφράσεις μου σφραγίζονται και υπογράφονται, και ισχύουν για όλη τη Γερμανία.

 

Οι ακόλουθες υπηρεσίες είναι λίγοι από τους τρόπους με τους οποίους μπορώ να σας φανώ χρήσιμος:

 

 

Διερμηνεία

 

Σε δικαστικές συνεδριάσεις εφαρμόζεται, ανάλογα με την περίσταση, μεικτή τεχνική, welche Elemente des konsekutiven und des Flüsterdolmetschens kombiniert. Notarielle Beurkundungen, doch auch Vernehmungen bei der Polizei oder der Zollbehörde erfordern das konsekutive Dolmetschen. Konsekutiv haben wir auch bei Handelsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Hellenischen Republik gedolmetscht – an dem berühmten langen Tisch. Wie können wir Ihnen dienen?

 

 

 

 

 

F9F9F5