Εντύπωμα

 

ΕΝΤΥΠΩΜΑ κατά το άρθρο 6 γερμ. Νόμου περί Τηλευπηρεσιών ("TDG"):

 

NOMOS TRANSLATIONS

IOANNIS POLITIS, M.A.

Jablonskistr. 26, 10405 Berlin
Τηλ.: +49 (0)30 220 14214
Φαξ: +49 (0)30 263 9173 01208
E-Mail: politis[σημείο at]nomos-translations.com

 

Εξουσιοδοτημένος Μεταφραστής Ελληνικών για τα Δικαστήρια και τους Συμβολαιογράφους του Βερολίνου

Γενικός Ορκωτός Διερμηνέας Ελληνικών για τα Δικαστήρια και τους Συμβολαιογράφους του Βερολίνου

(Ορκωμοσία έναντι του Πρωτοδικείο Βερολίνου)

 

 

 

 

 

Ασφάλειες επαγγελματικής αστικής ευθύνης

 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι περιουσιακής ζημίας από λάθη ή/και παραλείψεις

Ασφαλιστής: R+V, Allgemeine Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden

 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης επιχείρησης

Ασφαλιστής: GENERALI-Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München